ХАНГАМЖИЙН АЛБА бишээ, ТА хариуцлага хүлээдэг

ХАНГАМЖИЙН АЛБА бишээ, ТА хариуцлага хүлээдэг юм.

ХАБЭА тухайн хууль: ...27.3.5.ажлын нөхцөл, мэргэжлийн онцлогт тохирсон тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг ажилтанд олгох, норм, чанар, зохистой хэрэглээнд хяналт тавих үүргийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан бүтэц болон ажилтан, зөвлөл хэрэгжүүлдэг.

Өөрөөр хэлбэл өндрийн бүс тасрах, гутал нь чанарын шаардлагад нийцэхгүй байгаад хамгаалж чадахгүй байх, хамгаалалтын малгайны хугацаа дууссан, ажлын хувцас хунар хэрэглээнд тохирохгүй байх зэрэг Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэлтэй холбоотой асуудал дээр ТА хариуцлага хүлээдэг гэсэн үг. Үүнээс цааш дурьдвал ... 27.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үүргийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын захирал /эзэн/, ажил олгогч шууд хариуцна гэдэг нь ЗАХИРАЛ давхар хариуцлага хүлээдэг юм.

Хэрэв та ХАБ-ын төсөвтөө "эзэн" байхгүй бол таны өмнөөс мэргэжлийн бус хүмүүс чанартай, чанаргүй, зохисон, зохиогүй ёсөн шидийн бүтээгдэхүүн ажилчдад олгодог. Ажилчдын гомдол харин таныг чиглэдэг. Гэмтвэл Ажил олгогч буруутдаг.

Б.Ганжигүүр, "Эйч Эс Си Ти" ХХК