Ачигчийн аюулгүй ажиллагааны самбар

МЕРА ХХК үйлчлүүлэгчийнхээ захиалгаар цахилгаан ачигч машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны самбар боловсруулж дууслаа.

HSCT ХХК