ХАБЭА санамжуудыг үйлчлүүлэгчиддээ хийж өглөө

Түмэн Шувуут ХК үйлчлүүлэгчдээ ISO 7010 стандартын дагуу ХАБЭА-н тэмдэг, тэмдэглэгээнүүдийг хурдан шуурхай хийж өглөө.

HSCT ХХК