Газар хөдлөлтийн хичээл

Онцгой Байдлын Ерөнхий Газрын хошууч З.Баттулгын бэлтгэсэн "Газар хөдлөлтийн үеийн аюулгүй ажиллагаа" хичээллийг татаж авах байдлаар орууллаа. Татаж авах