"Хүннү эйр" нисэхийн салбарын үйлчлүүлэгчдээ ХАБЭА-н чанартай, өнгө үзэмжтэй самбарууд хийж өглөө. Манай оюуны өмчийг хүндэтгэн, манай байгууллагаар үйлчлүүлсэнд баярлалаа.
HSCT ХХК.