Францын Орано группт химийн бодисны тусгай хамгаалалттай нүүрний хаалт

Захиалгаар Орано группт химийн бодисны тусгай хамгаалалттай нүүрний хаалт нийлүүллээ. Та бүхэн захиалахыг хүсвэл HSCT ХХК-д хандаарай.