Химийн бодисуудын самбар

Аглаг Хангайн Уулс ХХК-н химийн бодисуудын шинж чанарыг харуулсан ХАБЭА-н самбарыг Хойд Америкийн NFPA стандартын дагуу хийж өглөө.

HSCT ХХК