Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох тухай зөвлөмж

Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох тухай зөвлөмж 2021 оны 6-р сарын 29-ны өдөр Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамны дэргэдэх ХАБЭА-н Үндэсний Хорооноос батлагдаж гарав. ЭНД дарж татан авна уу.

Зөвлөмжийг ашиглах:

  • Захиалга
  • НБХХ олгох
  • Тендер
  • Худалдан авалт
  • Ханган нийлүүлэлт

Өмнөх зөвлөмжөөс сайжруулсан байдал:

  • Шинээр батлагдсан Монголын болон Олон улсын стандартуудыг оруулж өгсөн байна.
  • Ажлын байрны эрсдэлүүдийн дагуу илүү дэлгэрүүлжээ.

Эх сурвалж: Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам.

Жич: Зарим хуудаснуудын сүүлийн хэсэг жаахан дутуу сканердсан байна. Яамнаас ирсэн мэдээллийг шууд оруулж байгаа болно.