card
Эрдэнэс Таван Толгойн автомашин хаягжуулалтын заавар

Эрдэнэс Таван Толгойн автомашин хаягжуулалтын заавар

Уурхайн техникүүдийн хаягжуулалт хийх заавар

Дэлгэрэнгүй
HSCT эх орондоо хийж чадлаа.

HSCT эх орондоо хийж чадлаа.

Осолгүй ажилласан өдөр, цаг (Injury free days and man-hours) харуулдаг ХАБ-ын электрон самбар.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх