card

Эмч нартаа баярлалаа

27,500

Бэлэн байхгүй

Ковид-19 халдварын үед шургуу ажиллан, баатарлагаар тэмцэж буй эмч нартаа зориулан талархалаа илэрхийлэх зурагт хуудас болно.

Тоо

Үнийн санал