card

Авто машины үзлэг хийх газар - 7.11

55,000

Бэлэн байхгүй

МУ-ын "Авто замын тэмдэг" MNS 4597:2013 стандартын замын тэмдгүүд чанартай үйлдвэрлэн, зарж байна. Хэдэн эгнээтэй замд байрлуулахаас шалтгаалж хэмжээ болон үнэ өөрчлөгдөнө.  Давуу талууд:

  • Бүх тэмдэг яг стандартын дагуу, ямар ч зөрөөгүй, алдаагүй зурагдсан.
  • Гадаах орчинд 1 жилийн баталгаа олгодог.
  • Гадна орчинд тэсвэртэй, чанартай хуулгаар төмөр дээр наан, замын тэмдгүүдийг шонтой нь хамт нийлүүлэх боломжтой.
  • Сургалтын өрөөнд тавих, замын хөдөлгөөний дүрмээ тайлбарлах, замын тэмдэг захиалж болно.
Тоо

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх