card

Сунадаг шат дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

27,500

Бэлэн байхгүй

Сунадаг шат дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг боловсруулан, та бүхэндээ санал болгож байна. Ажилтан ажиллагсад шатан дээр ажиллахдаа багажаа барин шатанд авирах, зөвхөн 2 цэгээр хүрэлцсэнээс үүдэн тэнцвэр алдан унах, онгойж байгаа хаалганд цохиулах, шат нь гулсаж унах зэргээр ихэвчлэн гэмтдэг. Үүнээс сэргийлэх санамжуудыг оруулсан байгаа.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно.

Тоо

Үнийн санал