card

Жолоочийн ХАБЭА санамж

3,300

Бэлэн байхгүй

Бүх төрлийн түгээлтийн болон байгууллагын автомашинуудын жолооч нарт зориулсан жолоо барих дүрмийг кабины дотор нааж болохуйцаар бэлтгэлээ. Хэмжээ: 20см өндөр, 60см урт.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно.

Тоо

Үнийн санал