card

Гал тогооны эрсдэлүүд

27,500

Бэлэн байхгүй

Гал тогоонд ажилладаг нийт хүмүүст учирдаг эрсдэлүүд түүвэрлэн, анхааруулах зорилгоор HSCT ХХК хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын самбар бэлтгэлээ. Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно.

Та хүссэн хэмжээ, материал дээрээ хэвлүүлэн авахыг HSCT ХХК-тай холбогдлоо.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал