card

Хурдан буцалгагч, шарагч ашиглах

27,500

Бэлэн байхгүй

Хурдан буцалгагч, шарагч ашиглахад гардаг эрсдэлүүд (түлэгдэх, хордох, тогонд цохиулах), тэдгээрийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг багцлан HSCT ХХК самбар бэлтгэн хүргэж байна. Төрөл бүрийн хэмжээ загвараар хэвлүүлэн авч, ажлын байрандаа тавихыг хүсвэл бидэнд хандаарай.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал