card

Хийн түлшний төхөөрөмж шалгах

27,500

Бэлэн байхгүй

Хийн түлшний төхөөрөмжийг шалгах талаар ХАБЭА-н самбар бэлтгэлээ. Та хүссэн хэмжээгээрээ манай оюуны өмчийг биднээр хэвлүүлэн авч болно. Баллоны битүүмжлэл, вентил, очлуур хоолойн цууралтыг сайтар шалган, агааржуулалт сайтай газарт ашиглаж байгаарай.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал