card

Хөдөлмөрийн тухай хууль 67 дугаар зүйл. Гэрээсээ ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ

33,000

Бэлэн байхгүй

Хөдөлмөрийн тухай хууль 67 дугаар зүйл. Гэрээсээ ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ

Тоо

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх