card

Хөдөлмөрийн тухай хууль 74, 75 дугаар зүйл

27,500

Бэлэн байхгүй

Хөдөлмөрийн тухай хууль 74, 75 дугаар зүйл. Ажилтны нууц хадгалах үүрэг, Ажилтны эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага

Тоо

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх