card

Үл үзэгдэх орчин

27,500

Бэлэн байхгүй

Автомашиний үл үзэгдэх орчинд орсноор дайруулах, мөргүүлэх эрсдэл учирдаг. Энэхүү эрсдэлийн талаар мэдлэг, мэдээлэл олгох ХАБЭА-н самбар HSCT бэлтгэлээ.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал