card

Цахилгаан залгуурын цоож

27,500

Бэлэн байхгүй

1. Хатуу хуванцараар хийж, цохилт даах чадвартай болгосон.
2. Цахилгаан залгуур санамсаргүйгээр залгагдан, машин тоног төхөөрөмж ажиллахаас сэргийлнэ.
3. Үзэгдэх байдлыг сайжруулж өгөн, Англи хэл дээр санамжуудыг байршуулсан.
4. Е81 загвар нь 10см өндөр, 6.1см диаметр бүхий их биетэй, 12.5мм-ийн кабелийн нүхтэй.
Е82 загвар нь 18см өндөр, 8.3см диаметртэй, 25мм-ийн кабелийн нүхтэй.  

Тоо

Үнийн санал