card

Үйлдвэрлэлийн бааз, заводын аюулгүй ажиллагаа №3

27,500

Бэлэн байхгүй

Үйлдвэрлэлийн бааз, заводын аюулгүй ажиллагааны нийтлэг шаардлагын талаар гуравдугаар (№3) самбараа HSCT бэлтгэлээ.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал