card

ШТС-ын ажлын байранд гардаг эрсдэлүүд №5

27,500

Бэлэн байхгүй

ШТС-ын ажлын байранд гардаг эрсдэлүүд №5 самбар HSCT бэлтгэн хүргэж байна. Орлого буулгах, шатахуун цэнэглэх үед тохиолддог асгаралтын эрсдэлийг онцоллоо.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

Тоо

Үнийн санал