card

Сургуулийн аюулгүй байдал №1

27,500

Бэлэн байхгүй

Сургуулийн аюулгүй байдалтай холбоотой цуврал самбаруудын нэгдүгээр (№1) хэсгийг бэлтгэн HSCT ХХК та бүхэндээ хүргэж байна. Сургуульдаа ирэх, буцах, коридорт гүйх, шатнаас бие биенээ түлхэх, эцэг эхдээ хэлэлгүйгээр гадуур явах зэрэг эрсдэлүүдийг орууллаа.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал