card

Сургуулийн аюулгүй байдал №2

27,500

Бэлэн байхгүй

Сургуулийн аюулгүй байдалтай холбоотой цуврал самбаруудын хоёрдугаар (№2) хэсгийг бэлтгэн HSCT ХХК та бүхэндээ хүргэж байна. Сургуулийн орчинд буй аюулыг мэдээллэх, бие биенээ гэмтээх үйлдэл гаргахгүй байх, доромжлох, ялгаварлан гадуурхаж болохгүй, танихгүй хүнтэй ярихгүй, ганцаараа үйлдэж болохгүй эрсдэлүүдийн тухай орууллаа.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал