card

Сургуулийн аюулгүй байдал №5

27,500

Бэлэн байхгүй

Сургуулийн аюулгүй байдалтай холбоотой цуврал самбаруудын тавдугаар (№5) хэсгийг бэлтгэн HSCT ХХК та бүхэндээ хүргэж байна. Сайн үлгэр дууриал үзүүлэх, багштай холбоотой ажиллах, хүүхэдтэйгээ дуртай зүйлсийг нь хамтран хийх, бусдыг доромжилж болохгүйг сайтар ойлгуулах, хүүхдийнхээ цахим орчинд хяналт тавих, эрүүл мэндийн баталгаа хүнс хэрэглүүлэх гэх мэт Эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөгөөг орууллаа.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал