card

Хоолойн тоноглол угсрах

27,500

Бэлэн байхгүй

Барилгын дотор хоолойн тоноглол угсрахад өндрийн эрсдэл, унах, мөргүүлэх, бүдрэх, даралтат хоолойн эрсдэлүүд түгээмэл тохиолддог. Үүнийг тайлбарлан эрсдэлийг бууруулах арга замыг нь ХАБЭА-н самбараараа зөвлөлөө. Ажилтан ажиллагсадынхаа ХАБЭА-н мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэхийг хүсвэл та бүхэн ажлын байрандаа манайхаар хэвлүүлсэн самбарыг тавьж болно.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал