card

Ачигч машин

Бэлэн байхгүй

Ачигч машин ашигладаг байгууллагууддаа зориулан ХАБЭА-н самбар бэлтгэлээ. Уг машин механизмыг ашиглахад үүсдэг эрсдэл, хэрхэн ашиглах, ашиглах үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны зарим анхааруулгуудыг орууллаа.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT

Тоо

Үнийн санал