card

Суурин хөрөөний аюулгүй ажиллагаа

27,500

Бэлэн байхгүй

Суурин хөрөөний аюулгүй байдлын талаар ХАБЭА самбар HSCT бэлтгэлээ. Суурин хөрөө ашиглахад гардаг эрсдэлүүд, аюулгүй ажиллагааны заавруудыг орууллаа.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT

Тоо

Үнийн санал