card

Бульдозер

27,500

Бэлэн байхгүй

Бульдозерийн аюулгүй ажиллагаатай холбоотой ХАБЭА-н самбар бид бэлтгэлээ. Эрсдэлүүд хаана үүсдэг, хэрхэн аюулгүй ажиллах зааврыг оруулав. 

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, худалдан авалт хийдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT

Тоо

Үнийн санал