card

Асфальт, бетон бэлтгэх

27,500

Бэлэн байхгүй

Асфальт, бетон бэлтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааны ХАБЭА-н самбар бид бэлтгэлээ.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT

Тоо

Үнийн санал