card

Анхны тусламж

27,500

Бэлэн байхгүй

Анхны тусламжийн талаар ХАБЭА-н самбар бид бэлтгэлээ. 

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT

Тоо

Үнийн санал