card

Хөдөлмөрийн нөхцөл

27,500

Бэлэн байхгүй

Хөдөлмөрийн нөхцөл сөрөг хүчин зүйлийн талаар ХАБЭА-н самбар бид бэлтгэлээ. 

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал