card

Онцгой байдлын иж бүрдэл - Survival kit SK-01

990,000

Бэлэн байхгүй

Хээрийн нөхцөлд цас, бороо, шаварт суух, бослого хөдөлгөөнд боогдох, гацах, төөрөх зэрэг асуудал үүсэх үед ажилтан ажиллагсадыг эрж олтол амьд үлдэх шаардлага тулгардаг. Энэ үед ашиглах эд зүйлсийг багцлан, Б.Ганжигүүрийн туршлагад тулгуурлаад HSCT ХХК санал болгож байна. Доторхи эд зүйлсийг багасгаж эсвэл ихэсгэн, үнийн санал авч болно.

Тоо

Үнийн санал