card

Өндөрт ажиллах

27,500

Бэлэн байхгүй

Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны талаар HSCT ХАБЭА-н самбар бэлтгэлээ. Ажилтан ажиллагсадынхаа мэдлэгт зориулан хүссэн хэмжээ, материал дээр үйлдвэрлэн аваарай.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал