card

Нурууны ширэн бүс

66,000

Бэлэн байхгүй

Ачигч, буулгагч гэх мэт биеийн хүчний хөдөлмөр эрхэлдэг ажилчдад зориулсан хамгаалалтын бүс. Нурууны гэмтлээс хамгаалах, нурууны ачааллыг багасгах зорилгоор хэрэглэгддэг.

Тоо

Үнийн санал