card

Ослын гэрэл

44,000

Бэлэн байхгүй

LED гэрэлтүүлгээр 30 минут асаж, тог тасарсан харанхуй орчинд ажилтан ажиллагсадыг гаргахад замыг нь гэрэлтүүлнэ.

Тоо

Үнийн санал