card

ХАБ-ын пайз

4,400

Бэлэн байхгүй

Автомашин, тоног төхөөрөмж дээр засвар үйлчилгээ хийхдээ өөрийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор энергийг (эрчим хүчийг) салгасан эх үүсвэр дээр Аюултай пайзыг тавин, бусад ажилтан ажиллагсаддаа мэдээллэх зорилгоор ашиглагддаг пайзыг олон өнгө, загвараар танай байгууллагын онцлогт нийцүүлэх HSCT ХХК үйлдвэрлэж байна.

Тоо

Үнийн санал