card

Зам тээврийн осол

27,500

Бэлэн байхгүй

Жолоочийн анхаарал сарнихад автозамын осол болдог. Ослын шалтгаан болдог хүчин зүйлсийг тодорхойлсон зурагт хуудас бэлтгэлээ. Хүссэн хэмжээгээрээ хэвлүүлэн авч ажлын байрандаа тавихыг хүсвэл HSCT ХХК-д хандаарай.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал