card

Аюулгүй ажиллагааны "Анхааруулах" тэмдэг

Бэлэн байхгүй

Олон улсын ISO 7010 болон Хойд Америкийн ANSI Z535 стандартын дагуу Монгол улсын MNS 12.4.002-85 стандартыг HSCT ХХК шинэчлэн сайжруулж байна. Та бүхэн стандартын шаардлага хангасан аюулгүй ажиллагааны тэмдгийг зөвхөн манайхаас авах боломжтой. Бид интернетээс хуулж, дуурайж зуран хийдэггүй, олон улсын ISO стандартын дагуу эх орныхоо стандартыг сайжруулж буй Мэргэжлийн байгууллага билээ. ХАБЭА-н бүх төрлийн тэмдгийг цацруулагчтай, энгийн, фосфортой материалаар гадаад болон дотоод орчинд зориулан, төмөр акрил хөөс гэх мэт олон төрлийн хавтан дээр үйлдвэрлэж байна.

Тоо

Үнийн санал