Монголын алт компани захиалгаар хийж гүйцэтгэсэн цоож пайзны сургалтын самбар

Монголын алт компинны захиалгаар хийж гүйцэтгэсэн цоож пайзны сургалтын самбар. 80*60см хэмжээтэй сургалтын самбар. Та доторх бүтэцийг өөрчилж захиалга өгөх боломжтой.