Монголын алт компани захиалгаар хийж гүйцэтгэсэн цоож пайзны сургалтын самбар

Монголын алт компани захиалгаар хийж гүйцэтгэсэн цоож пайзны сургалтын самбар. 80*60см хэмжээтэй сургалтын самбар. Та доторх бүтцийг өөрчилж захиалга өгөх боломжтой.