card
Bat-ireedui
Улаанбаатар принтийн хүсэлтээр хийж гүйцэтгэв. 120х65см хэмжээтэй Акрил нь самбар

Улаанбаатар принтийн хүсэлтээр хийж гүйцэтгэв. 120х65см хэмжээтэй Акрил нь самбар

Улаанбаатар принтийн хүсэлтээр хийж гүйцэтгэв. 120х65см хэмжээтэй Акрил нь самбар

Дэлгэрэнгүй
Дунд Мандал ХХК хүсэлтээр хийж гүйцэтгэлээ. Акрил нь самбар

Дунд Мандал ХХК хүсэлтээр хийж гүйцэтгэлээ. Акрил нь самбар

Дунд Мандал ХХК хүсэлтээр хийж гүйцэтгэлээ 80х60см хэмжээтэй Акрил нь самбар

Дэлгэрэнгүй
Тусгай захиалгаар хийгдсэн НОРМАУНТ-ын акустик мэдээллийн самбар

Тусгай захиалгаар хийгдсэн НОРМАУНТ-ын акустик мэдээллийн самбар

Тусгай захиалгаар хийгдсэн НОРМАУНТ-ын акустик мэдээллийн самбар

Дэлгэрэнгүй
Осолд дөхсөн тохиолдлын мэдээлэл цуглуулах хайрцаг бүтээлээ.

Осолд дөхсөн тохиолдлын мэдээлэл цуглуулах хайрцаг бүтээлээ.

Осолд дөхсөн тохиолдоллын мэдээлэл цуглуулах хайрцаг.

Дэлгэрэнгүй
 Космо трейд ХХК - хүсэлтээр хийсэн самбарууд.

Космо трейд ХХК - хүсэлтээр хийсэн самбарууд.

Космо трейд ХХК - хүсэлтээр хийсэн самбарууд.

Дэлгэрэнгүй
“ЭНХИЙН ШҮҮДЭР” ХХК - ийн  самбарыг дуусгаж хүлээлгэн өглөө.

“ЭНХИЙН ШҮҮДЭР” ХХК - ийн самбарыг дуусгаж хүлээлгэн өглөө.

“ЭНХИЙН ШҮҮДЭР” ХХК - ийн самбарыг дуусгаж хүлээлгэн өглөө.

Дэлгэрэнгүй
HSCT эх орондоо хийж чадлаа.

HSCT эх орондоо хийж чадлаа.

Осолгүй ажилласан өдөр, цаг (Injury free days and man-hours) харуулдаг ХАБ-ын электрон самбар.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх