Дунд Мандал ХХК хүсэлтээр хийж гүйцэтгэлээ. Акрил нь самбар

Дунд Мандал ХХК хүсэлтээр хийж гүйцэтгэлээ 80х60см хэмжээтэй Акрил нь самбар.  Бид төрөл бүрийн материал дээр таны хүссэн самбарыг хийж өгч гүйцэтгэж байна.