Barloworld mongolia-ын тусгай захиалгын самбарыг хийж гүйцэтгэв.

80х85см хэмжээтэй HR board