Тусгай захиалгаар хийгдсэн НОРМАУНТ-ын акустик мэдээллийн самбар

Тусгай захиалгаар хийгдсэн НОРМАУНТ-ын акустик мэдээллийн самбар. Бид төрөл бүрийн материал дээр таны хүссэн самбарыг хийж өгч гүйцэтгэж байна.