Улаанбаатар принтийн хүсэлтээр хийж гүйцэтгэв. 120х65см хэмжээтэй Акрил нь самбар

Улаанбаатар принтийн хүсэлтээр хийж гүйцэтгэв. 120х65см хэмжээтэй Акрил нь самбар. Бид төрөл бүрийн материал дээр таны хүссэн самбарыг хийж өгч гүйцэтгэж байна.