Осолд дөхсөн тохиолдлын мэдээлэл цуглуулах хайрцаг бүтээлээ.

Бид 7 хоног бүр шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж ажиллахаар зорьж байна. Та өөрийн өнгө загвар мэдээллээ оруулж хийлгэх боломжтой.

Утас: 94017671, 94047871, 94012044