“ЭНХИЙН ШҮҮДЭР” ХХК - ийн  самбарыг дуусгаж хүлээлгэн өглөө.

“ЭНХИЙН ШҮҮДЭР” ХХК - ийн захиалсан 150х100см хэмжээтэй мэдээллийн самбар бэлэн боллоо.

Биднийг сонгон үйлчлүүлдэг үнэнч харилцагч нартай баярлалаа.