card

Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахыг хориглох

33,000

Бэлэн байхгүй

Хөдөлмөрийн тухай хууль 6 дугаар зүйл. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахыг хориглох.

Тоо

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх