card

Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахыг хориглох

27,500

Бэлэн байхгүй

Хөдөлмөрийн тухай хууль 6 дугаар зүйл. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахыг хориглох.

Тоо

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх