card

Ажил олгогчийн зардлаар суралцах ажилтны хүлээх үүрэг

33,000

Бэлэн байхгүй

Хөдөлмөрийн тухай хууль 73 дугаар зүйл. Ажил олгогчийн зардлаар суралцах ажилтны хүлээх үүрэг

Тоо

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх