card

Ажил олгогчийн зардлаар суралцах ажилтны хүлээх үүрэг

27,500

Бэлэн байхгүй

Хөдөлмөрийн тухай хууль 73 дугаар зүйл. Ажил олгогчийн зардлаар суралцах ажилтны хүлээх үүрэг

Тоо

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх