card

Ажлын цагийн дээд хязгаар

27,500

Бэлэн байхгүй

Хөдөлмөрийн тухай хууль 84 дүгээр зүйл. Ажлын цагийн дээд хязгаар

Тоо

Үнийн санал


Хүсэлт илгээх